Ispanų kalbos kursų struktūra

ISPANŲ KALBOS KURSAI GRUPĖJE VILNIUJE

 • Kiekvieno lygio pabaigoje yra egzaminas,jeigu studentai išlaiko egzaminą, tai gauną oficialų diplomą iš Centro Hispania.
 • Mes siūlome šiuos lygius: A1, A2, B1.1,B1.2,B2.1,B2.2
 • Užsiėmimai vyks du kartus per savaitę bei truks 2 akademines valandas (2×45 min.)
 • Dėstys dėstytojai iš Ispanijos.
 • Užsiėmimai bus sudaryti taip, kad studentas turės aktyviai dalyvauti užsiėmumuose ir galės efektyviai patobulinti bendravimo įgudžius.
 • Grupę sudarys nuo 6 iki 9 žmonių.
 • Kurso pabaigoje bus laikomas egzaminas, kuris parodys studento įgytas žinias. Išlaikęs egzaminą, studentas galės pereiti į aukštesnį kursą.
 • Bus galima suformuoti naujas grupes metų eigoje.

 

INDIVIDUALŪS UŽSIĖMIMAI
 • Užsiėmimų laikas bus nustatomas bendru dėstytojo ir studento sutarimu.
 • Bus galimybė viename užsiėmime dalyvauti tik dviems studentams.
 • Minimalus pamokų kiekis yra 6 pamokos, o apmokėjimas turėtų būti padarytas visas iš karto prieš prasidedant kursams.
 • Jei nedalyvausite pamokoje turite informuoti apie, tai prieš 24 val., kitu atveju skaitysis, kad pamoka buvo.

 

 Kursų struktūra

Lygio A1.1 turinys

Kalbėjimas ir supratimas/Komunikacinės funkcijos

Gramatika ir leksika

– Pasisveikinti, prisistatyti, atsisveikinti;-Pagrindiniai klausimai naudojami klasėje- Paklausti apie pašnekovo: vardą, amžiaų, profesiją, tautybę, telefono numerį, elektroninį paštą…- Ispanų kalbos garsų tarimas

-Papasakoti apie savo norus

– Papasakoti apie savo ketinimus

– Paaiškinti priežastis

– Apibūdinti vietas ir šalis

– Kalbėti apie vietą

– Išreiškimas egzistencijos (there is/there are) – veiksmažodis haber (būti)

– Kalbėti apie orą

-Apibūdinti daiktų ar asmenų savybes

– Gauti bendrą ar konkrečią informaciją apie apibūdinimą, kiekį, vietą ir egzistenciją.

– Apibrėžti asmenų aprangą

– Apibrėžti įsipareigojimus

-Struktūros naudojamos perkant parduotuvėje

-Objektų identifikavimas

– Aprašyti charakterio ir išvaizdos bruožus

– Kalbėti apie pomėgius

– Kalbėti apie sutampančius su kitu asmeniu pomėgius

-Klausimų sudarymas-Skaičiai nuo 1 iki 100- Asmeniniai įvardžiai- Veiksmažodis tener (turėti) + amžius- Giminė ir skaičius kalbant apie profesijas ir tautybes-Veiksmažodis Ser (būti) + profesijos / tautybės-Alfabetas

-Veiksmažodžių asmenuotės: -ar,-er,-ir

– Žymimieji artikeliai: el, la, los,las

– Daiktavardžių giminė ir skaičius

– Me/te/le/nos/os/les +interesa/ interesan (mane domina)

– Veiksmažodis querer (norėti) + bendratis

– Pomėgiai ir susidomėjimai

– Prielinksniai a (į), de (iš) , con (su), por (per)

– ¿Por qué (kodėl) + veiksmažodis?   Porque (dėl to. kad) + veiksmažodis, para + bendratis ,por + daiktavardis

– Būdvardžių skaičius ir giminė.

– Būdvardžių ir daiktavardžių derinimas

– Nežymimieji artikeliai: un,una,unos,unas

– Veiksmažodis: Estar

– Veiksmažodis: Haber (hay). There is/are

– Oras

– Aukščiausias būdvardžių laipsnis: Artikelis + (daiktavardis) +  más + būdvardis + de

– Klausiamieji žodžiai:  qué, cuál, cuáles, cuántos, cuántas, dónde y cómo.

Spalvos

– Rūbai

– dažnumo išraiška: siempre (visada), nunca (niekada), algunas veces (kartais),

– Tener que (turėti) + bendratis

-Veiksmažodis Ir : 1. kryptis (eiti, važiuoti); 2. ketinimas (ruoštis ką nors daryti);

– Parodomieji įvardžiai: este, esta, estos,estas (šis, ši…)

– Būdvardžiai apibūdinantys išvaizdą ir charakterį.

– Me gusta, encanta, interesa / gustan, encantan, interesan (man patinka)

-A mi también/ tampoco/ sí/ no (aš taip pat).

Lygio A1.2 turinys

Kalbėjimas ir supratimas

Gramatika ir leksika

– Kalbėti apie šeimą-Kasdieninė rutina ir įpročiai.-Išsireiškimai naudojami restorane.- Žodynas: maistas

– Įvairių šalių gastronominiai įpročiai.

– Tradiciniai patiekalai.

– Žodynas: kaimas, rajonas, miestas.

– Kas labiausiai mums patinka duotoje vietoje.

-Klausti ir nurodyti kaip patekti į duotą vietą mieste

– Miesto rajonų palyginimas.

– Kalbėti apie tai kas kur yra.

-Kalbėti apie praeities patirtis.

-Žodynas: sugebėjimai.

– Kalbėti apie geras ir blogas asmens savybes.

– Kalbėti apie namų ruošos darbus.

– Žodynas: šeima- Savybiniai įvardžiai ir būdvardžiai (mi/s,tu/s, mio/tuyo ….).- Sangrąžiniai veiksmažodžiai- Dažnumo išraiška: siempre (visada), casi siempre (beveik visada), a menudo (dažnai), a veces (kartais), casí nunca (beveik niekada), nunca (niekada)- Savaitės dienos, dienos dalys, valandos.- Nereguliarūs veiksmažodžiai- Jungtukai

-Maisto produktai

– Ispanijos pusryčių, pietų, pavakarių ir vakarienės tvarkaraštis

– Beasmenis  įvardis “se”.

– Būdai gaminti maistą.

–  Ispaniški barai ir juose vartojami išsireiškimai

– Žodynas: mieste teikiamos pasklaugos

– Kvantifikatoriai (kiekį nurodantys žodžiai) + daiktavardžiai / kvantifikatoriai + būdvardžiai, veiksmažodžiai + kvantifikatoriai

– Bendravimas perkant, prašant informacijos ar patarimo.

– Vietos išraiška: encima (ant), debajo (po kuo nors), entre (tarp), fuera (išorėje)…

-Krypties išraiška: a la izquierda (į dešinę), a la derecha (į kairę)..

– Pretérito perfecto – būtasis atliktinis laikas.

-Veiksmažodžiai “Saber”( žinoti) ir “Poder” (galėti).

Lygio A2.1turinys

Kalbėjimas ir supratimas

Gramatika ir leksika

-Kalbėti apie įpročius, nusakyti trukmę.- Kalbėti apie motivacija-Kalbėti apie sunkumus- Rekomenduoti kažkam kažką

– Kalbėti apie praeitį

– Kalbėti apie pomėgius

– Aprašyti namą

-Nusakyti kur kas yra

-Apibūdinti žmones

– Kalbėti apie žmonių santykius

– Pakviesti, pristatyti, pasveikinti ir atsisveikinti

– Daikto, paslaugos, leidimo prašymas

– Kalbėti apie pramogas

– Kalbėti apie tvarkaraščius

– Kalbėti apie praeitį

-Vietų apibūdinimas

– Kalbėti apie norus ir planus

– nereguliarių ir sangrąžinių veiksmažodžių pakartojimas- Me,te,le,nos,os,les cuesta/n (man sunku…)-Išsireiškimai rekomenduoti: tienes que (turi…), lo mejor es (geriausiai…)….- Kalbėti apie trukmę: ¿Cuánto tiempo hace…/ desde cuándo …..?(nuo kada)-El pretérito indefinido būtasis kartinis laikas- Žodynas: baldai ir namo dalys- Pakartojimas veiksmažodžių: gustar/ encantar /preferir (patikti)

–  Pakartojimas: también, tampoco …..

– Pakartojimas: būdvardžių laipsniavimas

– Pakartojimas: debajo, encima, entre …….

-Išvaizdą apibrėžiantys būdvardžiai

-Savybiniai įvardžiai: mio/a, tuyo/a, suyo…

– Žodynas: žmonių santykiai: estar soltero/casado…. (nevedęs/vedęs)

-Presente contínuo (esamasis tęstinis laikas): estar + gerundio

– Formalūs ir neformalūs prašymai: Me das …./ me podrías dar ….?/¿Me deja/dejas ….? / ¿Podría …….?

-Pasiteisinimo išraiškos: es que …

-Struktūros kalbėti apie tvarkaraščius:  ¿A qué hora ….?

-Pretérito perfecto (būtasis atliktinis laikas)

-Ya (jau) / todavía no (dar ne)  + pretérito perfecto (būtasis atliktinis laikas)

– Kalbėjimas apie planus: Ir a + bendratis.

Lygio A2.2 turinys

Kalbėjimas ir supratimas

Gramatika ir leksika

– Maitinimosi įpročiai ir mėgstamas maistas- Kalbėti apie praeities patirtis ir jas vertinti- Išreikšti norą kažką daryti-  Išreikšti nustebimą

– Duoti patarimus

– Kalbėti apie nuotaiką

– Apibūdinti skausmus, nepatogumus ir požymius

– Kalbėti apie praeities aplinkybes ir įpročius

– Dalyvauti diskusijoje ir pateikti argumentus

– Kalbėti apie dabarties ir praeities veiksmus

-Pasakoti praeties įvykius

-Atpasakoti įvykius eilės tvarka

– Rekomenduoti ir patarti

-Duoti nuorodas

-Apibrėžti įvykio vietą praeityje ir dabartyje

-Kalbėti apie būsimuosius veiksmus

-Sąlyginiai sakiniai

-Sudaryti hipotezę

– Beasmenis  įvardis “se”-Jungtukai: pero (bet), además (be to), y (ir)…-Galininkas (daiktavardis reiškaintis gyvą arba negyvą dalyką; įvardžiai: lo/la/los/las)-Įvairūs veiksmažodžių ser/ estar panaudojimai-Svoris ir kiekis: kilos, litros …..- Pretérito perfecto (būtasis atliktinis laikas) kalbant apie patirtis- Struktūros išreikšti norą: me/te/le/nos/os/les gustaría (norėčiau) ….

-Struktūros išreikšti vertinimą: parecer (atrodyti).

-Skatinamieji sakiniai

-Žodynas: kūno dalys

– Veiksmažodžiai naudojami kalbant apie skausmą: me duele/ tengo dolor de ….

– Struktūros patarimams duoti: debes, lo mejor es , intenta …..

– Pretérito imperfecto (būtasis dažninis laikas)

-Būtojo laiko rodikliai: de niño/ dejoven/ en esa época (kai buvau mažas…)

-Esamojo laiko rodikliai: hoy en día, en estos momentos (šiuo metu)…

– Struktūros naudojamos argumentuotuojant ir dalyvaujant diskusijoje: yo creo que / pienso que (manau…)

– Ya no (jau ne) / todavía (vis dar) + esamasis laikas

-Contraste Indefinido – imperfecto (būtasis dažninis – būtasis kartinis laikai)

-Laiko išraiška naudojama pasakojimams: El otro día, entonces …..

-Būtieji tęstiniai laikai su būtuoju atliktiniu, būtuoju dažniniu ir būtuoju kartiniu

-Liepiamoji nuosaka

– Būsimasis Futuro imperfecto laikas

-Būsimojo laiko rodikliai: mañana (ryt), pasado mañana (poryt) ….

-Struktūros išreikšti hipotezę: si (jei) + esamasis laikas, būsimasis laikas

Lygio B1.1 turinys

Kalbėjimas ir supratimas

Gramatika ir leksika

– Kalbėti apie esamuosius įpročius- Kalbėti apie praeities patirtis-Patalpinti duotą veiksmą laike-Išreikšti draudimą ir būtinumą, įpročiai

-Kalbėti telefonu, palikti žinutes, bendravimo būdai

-Kalbėti, reziumuoti, pasakoti anekdotus esamajam laike

-Išreikšti norus, pageidavimus, vertinti situacijas

-Išreikšti susidomėjima girdimu pasakojimu

– Pretérito perfecto (būtasis atliktinis laikas), Pretérito imperfecto (būtasis dažninis laikas), Pretérito indefinido (būtasis kartinis laikas).-Veiksmažodinės konstrukcijos: empezar a, acabar de, volver a, dejar de ……-Es normal (tai normalu), habitual (įprasta), raro (keista), soler (linkti ką nors daryti) ….-Me ha dicho que (man pasakė, kad…), me ha preguntado que (manes paklausė, ar…)

– Kilmininko ir galininko linksniai

– Jungtukai

-Tariamoji nuosaka

– Pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo (būtasis pluscuamperfecto tariamosios nuosakos laikas)

Lygio B1.2 turinys

Kalbėjimas ir supratimas

Gramatika ir leksika

-Išreikšti susidomėjimus ir jausmus, kalbėti apie žmonių santykius, kontrargumentuoti,-Išreikšti nuomonę apie objektus-Kurti hipotezes ir prielaidas-Sukurti ir komentuoti skelbimą

-Patarti, kalbėti apie galimas situacijas

-Išreikšti nuomonę apie veiksmus ir poelgius

– Kalbėti apie žinomus ir nežinomus faktus duotoje temoje

-Aukščiausias būdvardžių laipsnis-Žodžiai keičiantys būdvardžio reikšmę: excesivamente, demasiodo…- Skatinamieji sakiniai-Tesioginė ir tariamoji nuosakos sąlyginiuose sakiniuose

-Futuro simple y compuesto (būsimieji laikai)

-Pretérito imperfecto del subjuntivo (būtasis dažninis tariamosios nuosakos laikas)

-Sąlyginiai sakiniai

Lygio B2.1 turinys

Kalbėjimas ir supratimas

Gramatika ir leksika

-Kalbėti apie jausmus, charakterį ir asmenybę, duori patarimus ir pasiūlymus-Išreikšti sąlygas ir norus-Suprasti istorijas ir romanų ištraukas-Išsakyti savo nuomonę, pateikti sąlygas, išvardinti argumentus

-Suprasti žinias; kaip elgtis darbo pokalbyje,

– Apibūdinti įvykius, veiksmus, žmonių kūno  ir daiktų padėti,

-Išreikšti savo nuotaiką

-Jungtukai-Pretérito imperfecto del subjuntivo (būtasis dažninis tariamosios nuosakos laikas)- Veiksmažodžiai  su prielinksniais,-Išreikšti priežastį ir tikslą,

-Imperfecto de indicativo y subjuntivo (būtojo dažninio tariamosios ir tiesioginės nuosakos laiko panaudojimo atvėjai); gerundijus

-Būdvaržio vieta sakinyje

– Kaip išreikšti nuomonę, pateikti sąlygas ir išvardinti argumentus

-Pretérito perfecto del subjuntivo (būtojo atliktinio taramosios nuosakos laiko) panaudojimo atvėjai

– Beasmenis  įvardis “se”

-Sąlyginiai sakiniai ir pasyvas/ neveikiamoji beasmenė rūšis

-Verbos pronominales veiksmažodžių junginiai su įvardžiais

 

Susisiekite su mumis, jei norite gauti daugiau informacijos.

Summary
Article Name
Ispanų kalbos kursų organizavimas
Description
Ispanų kalbos kursai yra suskirstyti į atitinkamus lygius pagal sunkumą (A1,A2,B1,B2,C1,C2) pagal kuriuos formuojamos grupės.
Author